Vi beräknar nu gallringsprioritet direkt i appen
Nu kan du beräkna ståndortsindex, gallringsprioritet, högsta höjd för första och sista gallring och uttagets medelstam.

Vi beräknar nu gallringsprioritet direkt i appen

För att kunna beräkna gallringsbehovet har man tidigare behövt mäta grundyta, överhöjd, beräkna ståndortsindex och sedan gallringsprioritet. Nu kan du göra allt detta på ett och samma ställe – Arboreal Skog.

Vi släppte just en uppdatering (2.16) och gav oss ut i skogen för att visa hur det fungerar.