Arboreal Skog - en riktig digital klave

Många pratar om digitalisering. Arboreal går från ord till handling och erbjuder en digital mätning på riktigt. 

På riktigt ska du lämna dina manuella verktyg hemma. 

På riktigt är en digital lösning inte ett manuellt instrument med en grå-svart skärm. 

På riktigt levererar vi ett digitalt verktyg direkt ner i telefon direkt från molnet. 

På riktigt mäter du allt digitalt, utan extra stöd från referensskyltar eller pinnar.

Vilka fördelar har Arboreal Skog?

 • Du har alltid med dig ditt mätverktyg
 • Bra träffsäkerhet
 • 59 % snabbare än manuella instrument 
 • Du får resultatet direkt när du är klar
 • Du behöver inga extra verktyg eller referensskyltar / pinnar
 • Du känner igen hur det fungerar om du mätt skog med manuella verktyg
 • Du har full kontroll över mätningen
 • Skippa papper & penna och dubbelregistrering
 • Fungerar offline
Arboreal Skog Screenshot

Hur går det då till?

Du mäter provytor i skogen. Du väljer först storlek på provytan, sedan placerar du ut provytecentrum.  Du går sedan runt och mäter träden i provytan. Gränsen på provytan dyker upp när den kommer nära, du ser också centrum på provytan och hur långt från centrum du är. När du mätt alla träd så går du till nästa steg, att mäta höjden på medelträdet i provytan för varje trädslag.

Medelträdet visas med en röd markering och du markerar trädet och går en bit bort från trädet. När du kommit en bit från trädet så markerar du roten och toppen. När du är klar med höjdmätningen så får du fram en summering för trädslagen med Grundyta, Medeldiameter, Stamantal, Volymer, Höjder.

Titta gärna på användarmanualen här till höger.

Om du har en iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro,14 Pro Max, 15 Pro eller 15 Pro Max så använder appen Lidarsensorn för att mäta diametern.

 

Hur bra blir resultatet?

Precision Arboreal Skog

Vi har testat appen i flera olika skogar och olika sorters träd och känner oss trygga med resultatet. De flesta diametrarna ligger inom 2 centimeter från facit. Det systematiska felen är väldigt låga, vilket innebär att ju fler träd du mäter desto bättre blir resultatet. Detsamma gäller för antalet träd per hektar, om du mäter några provytor så kommer det i någon provyta tillkomma ett träd och i några blir det färre träd. Men om du mäter några provytor så kommer resultatet bli riktigt bra. 

Den största felkällan är var du lägger ut provytan i skogen. Om du har stickvägar i skogen ska du lägga provytan halva radiens provyta från stickvägens kant. Om du har en radie på provytan på 7,99 meter ska du alltså placera provytans centrum 4 meter från stickvägen. Sedan är det viktigt att placera provytan i representativa delar för skogen. Om du tycker att det är svårt att hitta dessa kan du kompensera genom att lägga ut många provytor.

Lisa Lindberg på SLU har utvärderat noggrannheten i ett examensarbete. Utvärderingen har skett lite annorlunda än det vi gjorde , men resultatet blev liknande. Du kan ladda ner rapporten här.

Sveaskog gjorde en utvärdering av appen under 2021. Du kan ladda ner den här:  Utvardering Arboreal Skog Linje inventering och Lidar ver 1.0

En vetenskaplig studie jämförde tre olika mobilapplikationer för att mäta skog – Arboreal Skog, Katam och Trestima. Arboreal Skog ansågs vara den bästa lösningen eftersom den hade högst noggrannhet både för diameter och stamantal.

 

Hur gör jag för att börja använda den?

Appen finns tillgänglig i App Store och du kan ladda ner den genom att trycka på knappen.

Du kan testa upp till fem mätningar. Sedan kostar det 99 kronor per vecka eller  319 kronor i månaden. Då får du tillgång till obegränsat antal mätningar. Du har alltid tillgång till dina mätningar även efter att prenumerationen är avslutad. Köp sker i appen.

Arboreal Skog för företag och organisationer.

Vi erbjuder ytterligare tjänster för företag och organisationer.

Bland annat får ni tillgång till ett Rest-API för att ladda ner data från era användare.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt företagserbjudande.

Uppdateringar

Vi går genom de mer avancerade funktionerna som finns i Arboreal Skog. 

– Hur man tar flera mätningar på samma träd
– Ändra trädslag
– Lägg till kommentar på ett träd
– Markera ett träd som skadat
– Förklarar inställningarna
– Rotera lokala koordinatsystemet
– Mät många höjder för ett trädslag
– Radera mätningar

I den här videon så visar jag hur du kan utvärdera appen på ett enkelt sätt.

Du kan ladda ner filen med våra egna utvärderingar här.

Den länkade excelfilen är skrivskyddad, men du kan själv spara en kopia och göra ändringar och sammanställningar. Det är också en bra mall för din egna utvärdering av Arboreal Skog.

I augusti 2022 så släppte vi en uppdatering där du kan mäta ungskogar.

I februari 2022 så släppte vi en uppdatering där du kan beräkna ståndortsindex och gallringsbehov i den skog du har mätt.

 

I januari 2022 så släppte vi en uppdatering som gör det möjligt att välja vilka trädslag som du vill använda i appen.

I december 2021 så lade vi till följande funktioner:

 • Mät trädet från två olika håll. Korsklavning.
 • Mata in ålder och tillväxt för träden
 • Hämta data till ditt företag med vårt REST-API.

Under hösten 2021 så lade vill till följande funktioner:

 • Markera skadade träd genom att svajpa på senaste dekalen
 • Mät stickvägsbredden
 • Sparar lokala koordinater och GPS-koordinater på varje träd.

Under sommaren 2021 lade vi till så att du numera kan se hur mycket kol det finns lagrat i träden och hur mycket skogen du mäter binder per år.

I uppdateringen som vi släppte i maj 2021 så förbättrade vi diametermätningen med Lidarsensorn och testade hur väl den fungerade.

Vi ingick ett partnerskap med Treemetrics som innebär att användare av Arboreal kan importera sina data till deras plattform.

På deras plattform kan man göra avancerade utbytesberäkningar och aptera träden och se vilka produkter som man får vid en avverkning. 

Uppdateringen i mars 2021 innehöll följande:

 • Automatisk mätning av diameter med Lidar
 • Enklare att ändra trädslag
 • Ångra mätningen av höjd

I oktober 2020 så var vi den första skogsappen som mäter träd med hjälp av Lidar.

I september 2020 så släppte vi följande funktioner:

 • Automatisk trädslagsidentifiering av tall, gran och björk.
 • Tryck på senaste dekalen för att ändra trädslag
 • Får en varning om du försöker mäta ett träd som har sitt centrum utanför provytan.

I augusti 2020 släppte vi en funktion där du får se höjden från den senaste skogliga laserscanningen där du mäter. Vi hämtar data från Skogsstyrelsens Skogliga Grunddata och visar dem för dig innan du ska ange eller mäta höjderna.

Om mätningarna är några år gamla får du lägga till höjderna från tillväxten som skett sedan scanningen. 

Jag brukar se data från Skogliga grunddata som en ”second opinion”. Om jag får liknande värden så känner jag mig trygg. Om de skiljer sig åt så brukar jag ta medelvärdet mellan dessa två olika mätningar. Då brukar jag hamna väldigt bra.

I  maj 2020 släppte vi en ny mätmetod. Linjetaxering.

Du mäter alla träd inom två meter från en röd linje. Du kan ändra linjens riktning genom att trycka på knapparna längst ner på skärmen.

Metoden är lätt att genomföra och du får ett mer representativt urval. Kom ihåg att gå vinkelrätt mot eventuella stickvägar för att det ska bli så korrekt som möjligt