Design av kommande app

Design av kommande app

Arboreal håller på med en ny app – Arboreal Skog. En viktigt sak är att den blir enkel att använda och efter att ha insett hur svårt det är att göra ett komplicerat verktyg enkelt så tog vi hjälp av digitalbyrån Daresay som hjälpte till att handleda fem Interaktion och Designstudenter från Umeå Universitet. De har intervjuat och testat prototyper med erfarna skogsägare och appvana studenter. De har kommit fram med några riktigt bra idéer som vi ska försöka använda i den kommande produkten. På bilden är Johan Ekenstedt, Oscar Heimdal, Jonathan Hedlund, Albin Frick, Linus Ström och Jonathan Smedborn.