Utvärdering av Lidar för att mäta diameter på träd

DM - Diameter med klave. DA - diameter med Arboreal Skog

Vi på Arboreal är glada att dela med oss av resultaten från den senaste studien som undersökte noggrannheten hos två LiDAR-baserade appar för att mäta diameter vid brösthöjd (DBH). Studien undersökte hur vår app Arboreal Skog och Apples egna mätningsapp fungerar för att mäta diameter. Studien är gjord av Stellan Alexandru Borz, Jenny Magali Morocho Toaza och Andrea Rosario Proto och är publicerad i tidskriften Ecological Informatics 2024 – 81. Resultaten är mycket lovande.

Apples egna mätningsapp fungerar bra för att mäta diameter på enstaka träd, men erbjuder inte möjlighet att göra provytor i skogen med arealberäkningar, höjdmätningar, volymberäkningar och andra saker som krävs för att mäta provytor.

Hög Noggrannhet och Tillförlitlighet

Studien fann att båda apparna levererade mätningar med mycket hög noggrannhet. Arboreal Skog visade en genomsnittlig avvikelse (BIAS) på bara -0,108 cm jämfört med de manuella mätningarna. Measure App visade en genomsnittlig avvikelse på 0,333 cm. Dessa resultat placerar apparna nära den manuella referensmetoden.

Fungerar Bra på Olika Diametrar

Mätningarna täckte ett brett diameterintervall från 10 till 89 cm. Resultaten visade att båda apparna presterar konsekvent bra över detta intervall. Den genomsnittliga absoluta avvikelsen (MAE) var mindre än 1 cm för båda apparna, vilket visar att de är pålitliga oavsett trädets diameter.

Användbara i Många Miljöer

Studien genomfördes under varierande väderförhållanden inklusive soliga, molniga och regniga dagar. Resultaten visade att de omgivande förhållandena hade minimal påverkan på mätningarnas noggrannhet. Detta innebär att Arboreal Skog och Apples mätningsapp är tillförlitliga verktyg för skogsarbetare i olika miljöer och under olika väderförhållanden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bekräftar studien att LiDAR-baserade appar som Arboreal Skog är ett utmärkt alternativ till traditionella manuella mätmetoder. De erbjuder hög noggrannhet, är lätta att använda över ett brett diameterintervall och fungerar bra i olika miljöer. Dessa egenskaper gör dem till värdefulla verktyg för modern skogsmätning och hantering.

Vi är stolta över att vår teknologi bidrar till effektivare och mer noggrann skogsförvaltning. Du kan ladda ner vår Arboreal Skog från App Store.