Utvärdering av Arboreal trädhöjd i vetenskaplig tidskrift

Ny artikel släppt: ”Tree Measurements in the Urban Environment: Insights from Traditional and Digital Field Instruments to Smartphone Applications”.

Rocco Pace et al. (2022) har jämfört traditionella verktyg jämfört med den senaste mobilteknologin inklusive vår app Arboreal Trädhöjd

”Jämfört med traditionella verktyg är användningen av smartphones för trädmätning ett praktiskt och tillförlitligt alternativ. Det möjliggör noggrann bedömning av flera trädparametrar med en enda enhet, vilket minskar kostnader och träningstid för användning.”

Mobil teknik kommer att ersätta mer traditionella verktyg både inom skogsbruket och i vår stadsmiljö i framtiden – vi har bara sett början.

Här är en länk till artikeln.