Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar
Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar

Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar

”Generellt så ger diametermätningar med Arboreal Skog och Lidar bra resultat.”

Sveaskog har utvärderat appen Arboreal Skog med Lidar och metoden bältesinventering. 

De har utvärderat diametermätningen på över 300 träd, arealen längs en linje och jämfört mätningar på 11 avdelningar som de sedan avverkat.

Resultaten visar att skattningen av areal på provytan och diametern på träden blir väldigt bra. Den systematiska avvikelsen var mindre än en millimeter på diametern och arealen har ett fel på runt en procent.

Du kan ladda ner hela rapporten här:

Utvardering Arboreal Skog Linje inventering och Lidar ver 1.0