Frågor och Svar:

1. Hur får jag bästa möjliga mätresultat.

När du går från trädet, håll kameran upprätt (inte riktat rakt ner mot marken). Gå ungefär lika långt från trädet som trädets höjd. Det är viktigt att du ser toppen tydligt från mätpunkten.

2. Jag ser inte trädets rot när jag står en bit från trädet, hur ska jag göra?

Om du inte ser trädets rot, sikta mot den röda markeringen längst ner. 

3. Är det någon skillnad i resultat mellan olika telefonmodeller?

Arboreal använder telefonens kamera och interna sensorer. Vi har sett att nyare telefoner har kameror är ljuskänsligare och kan fungera i sämre belysning. Vi har fått bra mätvärden på höjd från alla modeller som vi stödjer.

Om du har frågor eller behöver hjälp – kontakta johan@arboreal.se