Frågor och Svar:

1. Hur får jag bästa möjliga mätresultat.

När du går från trädet, håll kameran upprätt (inte riktat rakt ner mot marken). Gå ungefär lika långt från trädet som trädets höjd. Det är viktigt att du ser toppen tydligt från mätpunkten.

2. Jag ser inte trädets rot när jag står en bit från trädet, hur ska jag göra?

Om du inte ser trädets rot, sikta mot den röda markeringen längst ner. 

Om du har frågor eller behöver hjälp – kontakta johan@arboreal.se