Mäta storleken på en trädkrona

Mäta storleken på en trädkrona

Storleken på kronan är kopplad till hur bra ett träd växer, en större kronstorlek ger möjlighet till ett större bladverk. Ett större bladverk ger större möjlighet att fånga upp de solstrålar som gör att trädet kan växa. Kronstorleken påverkar också det visuella intrycket av trädet, något som är viktigt i parker och trädgårdar.

 

När du mäter kronstorleken så mäter du både dess höjd och dess bredd. Bredden mäts gärna från flera håll eftersom den sällan är helt cirkelformad. Ta då medelvärdet av diametern av kronan. Kronhöjden är höjden från lägsta grenvarvet till trädets topp.

 

I Arboreal Trädhöjd kan du mäta både kronbredd och kronhöjd. Det enklaste sättet är att först mäta höjden från första grenvarvet till toppen. Namnge trädet med det värdet och tryck sedan på bakåtknappen två gånger längst ner till vänster och mät trädets höjd som vanligt. Välj sedan att mäta kronbredd och markera varje sida på trädets krona och spara sedan mätningen. Nu har du värden för trädhöjd, kronhöjd och kronbredd. Här kan du kan se en film på hur du mäter kronhöjd, trädhöjd och kronbredd i appen.

 

Mät gärna trädet från ett annat håll och ta medelvärdet av dessa mätningar. Du kan se en sammanställning på dina mätningar i appen och du kan även exportera ut det som en csv-fil som går att öppna i Excel.