Mäta i en gallrad skog
Avstånd från stickväg till provytans centrum

Mäta i en gallrad skog

”Om radien på provytan är 7,98 meter ska du placera provytans centrum fyra meter in från stickvägens kant.”

 

Så lyder rådet när du ska lägga ut subjektiva provytor i ett bestånd som är gallrat. Det känns som ett långt avstånd. Vad finns det för underlag för påståendet? 

Som du förstår blir det enorm skillnad om man går tre eller fem meter från stickvägen. Om du placerar provytan 3 eller 5 meter från stickvägen ger det en volym och grundyteskillnad på 19 procent.  

 

Du måste veta stickvägsandelen för att veta hur långt du ska gå från stickvägens kant.

 

Andelen  kan du uppskatta genom att gå genom skogen och mäta stickvägens bredd / (stickvägens bredd + stickvägsavstånd). Skogforsk rekommenderar en stickvägsbredd på fyra meter och säger att avståndet är mellan 18 till 32 meter. Det ger en andel på 11-18 %. 

 

Verkligheten ser dock annorlunda ut. När Norrskog utvärderade gallringsuppföljning så hamnade man på 25 stickvägsandel %.

 

Vad innebär det för hur du ska placera provytans centrum?

 

Arean på segmentet ska utgöra samma andel som stickvägsandelen för att det ska bli korrekt.

 

Här är en formel hur du räknar ut arealen på ett segment av en cirkel.

 

 

Det innebär:

 

Om du har en stickvägsandel på 11 % så ska du gå 5,31 meter in från stickvägen om radien är 7.98 m.

 

Om stickvägsandelen är 18 % så ska du gå 4,2 meter in från stickvägen.

 

Om stickvägsandelen är 25 % så ska du gå 3,22 meter från stickvägen.

 

Det verkar som om rådet i början utgick från att stickvägsandelen är 20 %.

 

Här är en tabell som visar hur långt du ska gå i förhållande till provytans radie så att du kan använda olika provytestorlekar:

Stickvägsandel

Andel av radien som du ska placera centrum från stickvägens kant

11%

66,5%

12%

64,4%

13%

62,4%

14%

60,4%

15%

58,5%

16%

56,5%

17%

54,6%

18%

52,4%

19%

51,0%

20%

49,1%

21%

47,4%

22%

45,6%

23%

43,9%

24%

42,1%

25%

40,4%

26%

38,7%

27%

37,0%

Om stickvägsandelen är 15 % och provytans radie är 7,98 m så ska du gå 4,67 meter in från stickvägen (0,585×7,98m). 

Om du känner dig osäker så är det bättre att lägga många slumpmässigt utplacerade provytor än enstaka provytor som är på rätt avstånd från stickvägskanten.