Kompassriktningen – hur används den i Arboreal Skog?

Kompassriktningen – hur används den i Arboreal Skog?

I Arboreal Skog så skapas ett lokalt koordinatsystem som är baserat på AR. Den använder kameran och interna sensorer i telefon och inte GPS:en för att kunna skapa detta lokala koordinatsystem. Arboreal Skog sparar positionen på varje träd som mäts (Tabell 1). Detta lokala koordinatsystemet kan användas för att matcha träden med fjärrdata som flygburen Lidar, drönarbilder eller flygbilder.

Tabell 1. Ett urval av data om sparas för varje träd som du mäter i Arboreal Skog

För att kunna göra detta bra så behöver vi rotera det lokala koordinatsystemet. På iPhone så kan man automatiskt orientera det lokala koordinatsystemet mot norr, men det har visat sig att det hela tiden vrider sig litegrann eftersom telefonens uppgifter om var norr är ändras under mätningen. Telefonen använder en magnetometer för att känna av jordens magnetfält och den uppdateras konstant.

Under hösten 2021 så orienterade vi det lokala koordinatsystemet mot norr efter att mätningen var genomförd. Men det visade sig att det inte alltid lyckades. Ibland kunde det lokala koordinatsystemet peka åt helt fel håll.

Vi har felsökt och kommit fram till att det beror på att vi ibland får en felaktig skattning från magnetometern om vilken riktning som norr är. Det händer oftare när du är i magnetfält såsom på kontor eller när man har telefonen nära en annan telefon. Pröva gärna själv genom att öppna kompass-appen i telefonen och se hur bra den stämmer.

För att kunna uppmärksamma användaren på problem med kompassen så lade vi till en norrpil i appen Arboreal Skog (version 2.25) som är synlig innan du placerar ut provytans centrum (Bild 1). Då kan du se om den pekar åt rätt håll. Pilen pekar mot geografiska nord och inte magnetiska norr. I Sverige skiljer sig dessa åt med upp till 8 grader.

Bild 1. Norrpilen som pekar mot Norr innan man placerar ut provytans startpunkt.

Om norrpilen pekar fel och du vill orientera provytan korrekt så ska du se till att avlägsna dig från magnetfältet du påverkas av och gå runt en sväng för att kompassen i telefonen ska börja känna av jordens magnetfält.

I Arboreal Skog så kan du göra en linjetaxering där du mäter träd inom ett visst avstånd från en linje. Varje gång användaren korsar linjen så sparar vi GPS-koordinater och lokala koordinater.

Detta kan vi sedan använda för att få en kompassriktning på linjen från GPS-koordinaterna. Det ger en skattning på kompassriktningen som är oberoende av telefonens inbyggda magnetometer.  Se exempel på bild 2 som visar GPS-koordinater när användaren korsar linjen.

Bild 2. GPS-koordinater från en linjetaxering när användaren korsar dess mittlinje.

För de flesta användarna av Arboreal Skog så spelar det ingen roll om det provytan är orienterad åt rätt håll. Arealmätningen blir lika bra ändå. Om du ska använda datat för att matcha med individuella träd från flygbilder, drönarbilder eller laserscanningar så bör du kontrollera att norrpilen är korrekt innan du börjar mäta.