Importera träd till GIS

Importera träd till GIS

När du mäter trädens höjd med Arboreal Trädhöjd för iOS så sparas koordinaterna på träden och du kan ta in dem i kartprogram.  Här visar jag hur du kan importera träden till programmet Qgis som är gratis att ladda ner och finns för många olika operativsystem.

Du går först till resultatsidan i appen och trycker på dela knappen längst upp till höger. Du kan sedan maila bilderna och mätningarna till dig själv och spara dem på din dator. Öppna sedan ditt kartprogram, detta exempel visar QGiS, men det går lika bra i ArcMap eller Arcgis Pro.

Öppna dialogen för att hantera datakällor som finns uppe till vänster i menyn. 

Välj filen du sparade på din dator, den slutar på .csv. Det är ett komma separerat kalkylblad.

Det är viktigt att välja rätt projektion, det ska vara EPSG:4326 – WGS 84. Teckenkodningen ska vara UTF-8 för att å.ä,ö ska bli rätt. Tryck sedan på lägg till och sedan stäng.

Om du väljer verktyget, identifiera objekt kan du klicka på punkterna för att se information o det enskilda trädet. Du kan också högerklicka på lagret och spara punkterna som en shape-fil.