Mät skogen med Lidar

Mät skogen med Lidar

Nu använder vi Lidarsensorn i de senaste telefonerna ännu mer. Det är bara att klicka på trädet så mäter appen Arboreal Skog diametern automatiskt.

Samtidigt så bestämmer den trädslaget. 

Det ska vara enkelt att mäta skog.

Du kan ladda ner den senaste versionen i App Store.