Arboreal godkänd att användas av USA:s militär

Arboreal godkänd att användas av USA:s militär

Arboreal Höjd är en av 51 stycken iOS-appar som finns tillgängliga via IGAPP att användas av anställda inom USA:s statsmakt och militär.  Det är viktigt att de appar som används av militären uppfyller alla säkerhetskrav och inte läcker data till andra parter.

Appen har genomgått i en grundlig säkerhetsgranskning och bedömts uppfylla alla krav. 

– Vi är glada att de har bedömt att vi ger värde till deras användare och att vi klarat av säkerhetsgranskningen, säger Johan Ekenstedt som är grundare av Arboreal.